Casa Bonde

Casa Bonde


2023.06.01

Casa Bonde


Casa Gl. Holte

Casa Gl. Holte


2022.16.07

Casa Gl. Holte


2022.27.04

Vi er spændte over at kunne præsentere dette nye projekt, Casa Rungsted!


Lyngbygaard Golf Center

Lyngbygaard Golf Center

Det nye klubhus for Lyngbygaard Golf Center forholder sig i sit overordnede arkitektoniske formsprog til anlæggets øvrige bygninger. Klubhuset er golfanlæggets omdrejningspunkt og hjerte. Det gælder for såvel klubbens medlemmer og for dens gæster, der mødes her før og efter en runde golf. Bygningen optager det naturlige terrænspring i en base af kampesten, der sammen med de to eksisterende kampestensbygninger danner en treenighed omkring den centralt placerede lund.

Det nye klubhus for Lyngbygaard Golf Center forholder sig bevidst til anlæggets øvrige bygninger. Selve bygningen er en længebygning, der i sit formsprog nyfortolker den traditionelle længe. Længens horisontalitet markeres i facadens beklædning med vandrette lameller og store vinduespartier, der giver frit udsyn over golfbanen og landsbyen Lyngby. Som kompositorisk fikspunkt i den lange bygningskrop placerer vi en markant skorsten, der i interiøret givermulighed for en åben, stemningsskabende pejs – et naturligt centrum for klubhusets mange socialeaktiviteter.


Casa Berentzen

Casa Berentzen

Casa Berentzen er en villa for en familie på 4 personer der består af far, mor og 2 døtre. Huset er beliggende i Jylland, nærmere bestemt syd for Aarhus som er Danmarks næststørste by. Grunden ligger på kanten af byen ud mod det åbne landskab og indeholder udover beboelsen en garage samt et lukket gårdrum.

Huset er i to etager, og selve disponeringen har taget udgangspunkt i flere forhold, udsigt, solorientering, ønsket om privathed mod naboer. Husets program er nøje iscenesat efter familiens dagligdag. Det øverste plan indeholder spisekøkken, spisestue, opholdsstue og det tilhørende gårdrum. Opholdsstuen er placeret mod nord, og udsigten i spisekøkkenet er placeret mod syd i ankomsten. De tre store leverum er alle placeret mod vest og er tæt forbundet, samtidig med mulighed for at lukke dem af enkeltvis.

Som en ryg mod øst er der disponeret de mere private rum såsom master bedroom, skabsområde og toilet for forældrene. I denne del ligger også husets entre/hall som både bruges i dagligdagen og ved gæstebud. Den daglige indgang til garagen har både forbindelse til hall og spisekøkken. De to døtre har fået deres helt eget område i underetagen bestående af deres private værelser, et fælles dancestudio, et arbejdsværelse, badeværelse og endeligt et åbent skabsområde.

Husets indre er designet ud fra ønsket om få præcise sigtelinjer hvor husets skarpe arkitektur understreges i sammenhæng med lysindfald og udsigt.

Materialerne er fortrinsvis, travertin, lys eg og hvide lyse vægge og lofter. Husets ydre består af fortrinsvis teglsten, i et langt slank format, som kontrast til det blide følsomme indre fremtræder husets ydre mere robust og markant mod det bølgende østjyske landskab. For at optage garagebygningen samt den tilhørende patio er huset disponeret med tre markante teglbåd som både styrer de forskellige volumeners indbyrdes sammenhæng, og iscenesætter vinduerne som markante glasflader op mod de rustikke teglsten.


2021.15.03

Se videoen og få et indblik i vores proces omkring skabelsen af arkitektur.

Se hele projektet her: